INFRAESTRUCTURA

  • TRANSPORT. UNIPEIX disposa d’una flota de transport de productes dedicada exclusivament a aquesta tasca. Per això compta amb una vintena de furgonetes equipades, totes elles, amb sistemes de refrigerat.
  • CAMBRES DE CONGELAT I REFRIGERAT. Disposem de 2 naus de congelat de 1000 m3 de capacitat cadascuna i d’una nau per emmagatzemar el peix fresc, amb un total de 1350 m2 de superfície.
  • OFICINES I MATERIAL INFORMÀTIC. A més de comptar amb aquesta web, UNIPEIX ha equipat les seves oficines amb tot aquell material necessari per desenvolupar les seves tasques amb la màxima eficàcia, eficiència i efectivitat.